Temperli Camlar

Temperli Cam; camı 4-5 kat daha fazla güçlendirmek için camın erime noktasına kadar ısıtılarak bir anda soğutulmasıyla elde edilir. Temperli camın diğer camlara göre gerilime karşı dayanıklılığı çok daha fazladır. Düz cama göre dayanıklılığı 5 kata kadar daha fazladır. Kırıldığında dağılmama özelliğinden dolayı yaralanma riskini ortadan kaldırır.